Interneta saīsinājumi, kuru nozīmi tu vienmēr esi vēlējies zināt

3 komentāri

Kā arī daudz tādu, par kuru eksistenci tev nebija ne jausmas.

1. LOL - Laugh out loud - Smejos skaļā balsī

2. OMG - Oh my God - Ak, Dievs!

3. ILY - I love you - Es tevi mīlu

4. PPL - People - cilvēki

5. IDK - I don't know - Es nezinu.

6. TBH - To be honest - Godīgi sakot

7. BTW - By the way - Starp citu

8. THX - Thanx - Paldies

9. SMH - Shaking my head - Purinu galvu

10. AMA - Ask me something - Pajautā man kaut ko

11. JK - Just kidding - Es tikai pajokoju

12. IMO - In my opinion - Pēc manām domām

13. IKR - I know right - Pareizi, vai ne?

14. FYI - For your information - Tavai/Jūsu zināšanai

15. BRB - Be right back - Tūlīt būšu atpakaļ

16. GG - Good game - Laba spēle

17. IDC - I don't care - Man vienalga

18. TGIF - Thank God it's Friday - Paldies Dievam piektdiena klāt!

19. ICYMI - In case you missed it - Gadījuma, ja palaidi to garām

20. IRL - In real life - Īstajā dzīvē (pretēji virtuālajai)

21. BFF - Best friends forever - Labākie draugi uz mūžu

22. HMU - Hit me up - Uzzvani, uzraksti man

23. HBD - Happy birthday - Daudz laimes dzimšanas dienā

24. TMI - Too much information - Pārāk daudz informācijas

25. NM - Not much - Nekas daudz

26. NVM - Never mind - Neņem vērā

27. FOMO - Fear of missing out - Bailes kaut ko palaist garām (sociālajos tīklos)

28. OMW - On my way - Esmu ceļā

29. POTD - Photo of the day - Dienas foto

30. TTYL - Talk to you later - Parunāsim vēlāk

31. AFAIK - As far as I know - Tik daudz, cik man zināms

32. LMK - Let me know - Padod man ziņu

33. HMB - Hit me back - Atbildi man, atraksti atbildi

34. TTYS - Talk to you soon - Sazināsimies drīzumā

35. TTYN - Talk to you never - Sazināsimies nekad

36. TBT - Throwback Thursday - Atmiņu ceturtdiena (Izmanto, piemēram, ja sociālajos tīklos ievieto kādu vecu bildi)


Vērts izlasīt
Komentāri