Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture

5 komentāri

Bija laiki, kad fotogrāfijās drīkstēja būt tikai laimīgi un smaidīgi cilvēki. Viss pārējais bija ārpus likuma.

Padomju Savienībā visiem viss bija labi, neviens pat piespiedu kārtā nevarēja pārstāt smaidīt pārticības un laimes dēļ, nevienam nebija cauras zeķes vai tukši maciņi - kārtība visur bija perfekta. Vienīgie, kuri drīkstēja būt nelaimīgi, bija tie, kas bija padevušies kapitālisma velnam... Tieši šādai ikdienas realitātei bija jāparādās "dokumentālos" kadros.

Protams, ka mums zināms, ka tajos laikos reti kas spīdēja un laistījās. Un tieši šo realitāti iemūžināja leģendārs fotogrāfu trio: Vladimirs Vorobjovs, Vladimirs Sokolajevs un Aleksnadrs Trofimovs. 70. un 80. gadu mijā viņi strādāja Kuzņecova metalurģijas kombinātā.

Šeit viņi sāka aizrauties ar dokumentālo fotogrāfiju, iemūžinot ne vien statiskus un inscinētus kadrus, kuros visi ir laimīgi, bet dzīves realitāti, kāda tā ir. Par padomju ikdienas negatīvu atspoguļojumu viņus atlaida no darba, turklāt lika iznīcināt lielāko daļu arhīvu, kuros glābājās kombinātā uzņemtie kadri. 

Trijotne nolēma, ka turpinās mīt dokumentālā foto taciņu un sāka ar to nodarboties uz savu roku. 

"Mēs vienkārši ņēmām rokās fotoaparātus un brīvā režīmā staigājām pa ielām. Mēs to nosaucām par brīvajām medībām, tām nebija nekāda konkrēta mērķa. Tomēr vienmēr, kad atgriezos no šīm pastaigām, filmiņa bija izfotografēta," stāsta Vladimirs Sokolajevs.

1.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

2.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

3.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

4.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

5.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

6.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

7.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

8.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

9.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

10.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

11.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

12.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

13.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

14.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

15.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

16.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

17.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

18.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

19.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

20.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

21.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

22.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

23.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

24.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

25.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

26.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

27.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

28.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

29.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Александр Трофимов

30.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Александр Трофимов

31.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

32.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Воробьев

33.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture

34.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

35.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Александр Трофимов

36.  

Aizliegti PSRS kadri, kuru autorus atlaida no darba. Citādāka vēsture Владимир Соколаев

Vērts izlasīt
Komentāri