25 ilustrācijās par mākslas un ikdienas priekšmetu skaisto satikšanos

Komentēt

Lai radītu šādus attēlus, ir jāpiemīt spējai saskatīt neparasto parastajā.


Vērts izlasīt
Komentāri


Šim rakstam vēl nav komentāru