30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!

42 komentāri

Ir vārdi, kurus ieraduma vai aizmāršības pēc jau ilgi rakstām nepareizi. Bet varbūt reizi par visām reizēm jāmēģina atcerēties?

1.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šis salikums veidots no diviem atsevišķiem vārdiem - apstākļa vārda droši un partikulas vien.
Komentēt

2.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šo kļūdu pieļauj tiešām daudzi.
1 komentārs

3.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!

4.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Tās ir divas atsevišķas partikulas, kuras nav jāpārveido par vienu vārdu. Nederēs arī variants "gaņau".
Komentēt

5.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Arī šis bieži manāms, tiekot uzrakstīts nepareizi.
1 komentārs

6.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
No latīņu valodas vārda "origin".
Komentēt

7.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Partikulas ar vārdu tam ir jāraksta atsevišķi.
2 komentāri

8.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šis vienkārši jāiegaumē.
2 komentāri

9.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Daļa cilvēku vārda beigās dzird burtu "a" un to arī raksta.
1 komentārs

10.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Svarīgs likums, ko atcerēties - apstākļa vārdi, kas rakstāmi kopā, to skaitā citudienpirmoreizvienreizikreizikbrīdikdien, ir rakstāmi šķirti, ja tajos izmantotais lietvārds nav zaudējis galotni.
Komentēt

11.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Dubulto "m" atstāj tādiem vārdiem kā mamma un gamma.
1 komentārs

12.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Tātad: vārds "papildu" paskaidro lietvārdu. (Papildu uzdevums)
vārds "papildus" ir apstākļa vārds. (Jāmācās papildus)
2 komentāri

13.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
No grieķu valodas "mikros" - mazs.
Komentēt

14.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Retais gadījums, kad "U" pirms "L" rakstāms ar garo burtu.
Komentēt

15.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Pārsvarā gan jāatceras, ka "U" pirms "L" rakstāms bez garumzīmes. Ļoti tipiskas ir šādas kļūdas tādos vārdos kā tulpe, gulta, Gulbene, tulkot, stulbums, bulta.
1 komentārs

16.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Par garajiem un īsajiem "u" burtiem runājot, jāatceras arī šī vārda pareizrakstība.
Komentēt

17.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Vienkārši jāatceras, ka garais "a" te nav vajadzīgs.
1 komentārs

18.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Te runa ir par „pašu reizi" no kā arī vārds ir izveidots - nav tāda vārdu salikuma kā "patas reizes”, no kā varētu būt veidots „patreiz”.
5 komentāri

19.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Jāatceras, ka partikulas ar tam rakstāmas atsevišķi.
3 komentāri

20.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
"Dēļ" jāraksta aiz saistītā vārda.
4 komentāri

21.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šāds vārda "priekš" tevis ir liela stila kļūda un tas nav nepieciešams - šajā gadījumā izmanto vienkārši vārdu "tev".
Komentēt

22.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šajā gadījumā nevajag mēģināt ieviest galotni -šš.
Komentēt

23.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!

24.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Forma ar galotni -īm ir nepareiza.
4 komentāri

25.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Otrais "o" šajā vārdā ir populāra kļūda.
2 komentāri

26.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šajā vārdā daudzi sadzird un raksta burtu "a", taču jāiegaumē, ka tur tāda nav. Veselība, vesels, veseļoties.
1 komentārs

27.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Šādos gadījumos atstarpe nav vajadzīga.
Komentēt

28.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!

29.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!

30.  

30 vārdi, kurus rakstām nepareizi. Mācāmies no kļūdām!
Var šķist dīvaini, bet vārda pareizā forma ir ar īso "a".
1 komentārs

Vērts izlasīt
Komentāri