15 ietekmīgas grāmatas, kuras izmainīja pasauli. Vai esi izlasījis?

1 komentārs

Jau no senas pagātnes tiek rakstītas grāmatas, kuras izmaina cilvēku un pasauli.

1. Plato - Republika

Plato - Republika
Grāmata, kuru filozofs sarakstījis 4.gadsimtā pirms mūsu ēras, uzskatāma par vienu no iespaidīgākajiem literatūras darbiem. Šeit Plato runā par tiesiskumu un taisnību, to atspoguļojumu ideālajā sabiedrībā. Daudzi no aprakstītajiem konceptiem tiek apspriesti arī šodien.

Izdota: 4. gadsimtā p.m.ē.
1 komentārs

2. Džordžs Orvels - 1984

Džordžs Orvels - 1984
Grāmata stāsta par skarbu nākotnes vīziju, kurā cilvēkiem tiek atņemtas viņu tiesības. Termini un koncepti, kurus ieviesa un aprakstīja Orvels, ir labi pazīstami šodien. Skarbs totalitārā režīma tiesību, patiesības un cenzūras apraksts.

Izdota: 1949. gadā
Komentēt

3. Čārlzs Dārvins - Par sugu izcelsmi

Čārlzs Dārvins - Par sugu izcelsmi
Šī grāmata deva pamatu teorijai par evolūciju. Tajā aprakstītie novērojumi un teorijas palīdzējušas zinātnei kļūt par tādu, kāda tā ir šodien. Dārvina evolūcijas modelis vēl aizvien palīz mūsdienu zinātniekiem saprast pasaules sugas. 

Izdota: 1859. gadā
Komentēt

4. Zigmunds Freids - Sapņu interpretācija

Zigmunds Freids - Sapņu interpretācija
Freida psihoanalīzes teoriju pamati parādījās šajā grāmatā, kuru vēl aizvien lasa un studē visā pasaulē. Viņa atklāsme, ka zemapziņa glabā domas un emocijas, kuras apziņas līmenī cilvēks it kā ir aizmirsis, radikāli mainīja cilvēku domāšanas veidu un to, kā indivīds lūkojas pats uz sevi. Grāmata deva jaunu ieskatu bērnībā, zemapziņā un sapņu pasaulē.

Izdota: 1899. gadā
Komentēt

5. Kārlis Markss - Komunistiskās partijas manifests

Kārlis Markss - Komunistiskās partijas manifests
Šis uzskatāms par populārāko un atzītāko, kas jebkad uzrakstīts politikas jomā. Markss rakstīja par šķiru problēmu sabiedrībā un tās pirmsākumiem, kā arī apsprieda kapitālisma problēmas un to ietekmi uz politisko un sabiedrisko vidi.

Izdota: 1848. gadā
Komentēt

6. Džons Stjuarts Mills - Par brīvību

Džons Stjuarts Mills - Par brīvību
Šis filozofiskā rakstura darbs uzskatāms par pamatu mūsdienu liberālajai politiskajai domai. Grāmatas pamatprincips - sabiedrībai nav jāiejaucas indivīda personības un darbības brīvībā, ja vien tā neapdraud citus.

Izdota: 1859.gadā
Komentēt

7. Adams Smits - Nāciju bagātība

Adams Smits - Nāciju bagātība
Šo grāmatu daudzi uzskata par klasiskās ekonomikas pamatu. Tajā Smits apraksta, kas un kā veido nācijas bagātību un iepazīstina ar "neredzamās rokas" ("invisible hand") konceptu. 

Izdota: 1776. gadā
Komentēt

8. Herieta Bīčera Stova - Krusttēva Toma būda

Herieta Bīčera Stova - Krusttēva Toma būda
Pret verdzību vērstais romāns aizsāka spraigas debates par cilvēku tiesībām. 19. gadsimtā vairāk kopiju nekā šai gramatai tikai izdotas tikai Bībelei.

Izdota: 1852. gadā
Komentēt

9. Dante Aligjēri - Dievišķā komēdija

Dante Aligjēri - Dievišķā komēdija
Šs tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem itāļu literatūras darbiem. Poēma stāsta par pēcnāves dzīvi un alegoriski par to, kā dvēsele atrod Dievu.  Darbs dod ieskatu viduslaiku kristietības teoloģijā un filozofijā. 

Izdota: 1320. gadā
Komentēt

10. Reičela Kārsona - Klusais pavasaris

Reičela Kārsona - Klusais pavasaris
Kārsona rakstīja par taisnību pret apkārtējo vidi, un tas cilvēkiem sāka likt aizdomāties par attieksmi pret dabu, attiecībām ar planētu. Tā bija pirmā grāmata, kas radīja plašu satraukumu par to, ko ķīmiskie pesticīdi nodara cilvēka veselībai un dabai. Kārsone zinātniskus faktus apvienoja ar emocionālu brīdinājumu par cilvēces iejaukšanos dabas ekosistēmā.

Izdota: 1962. gadā

Komentēt

11. Dž. K. Roulinga - Harijs Poters un filozofa akmens

Dž. K. Roulinga - Harijs Poters un filozofa akmens
Grāmata izpelnījusies savu vietu starp pasauli mainošajām, jo radīja ko līdzīgu revolūcijai, mainot paaudzes lasīšanas paradumus. Lai arī grāmatu izdevēji vairākkārt noraidīja, populārās sērijas pirmā grāmata ar gandrīz 500 miljoniem pārdotām kopijām ir sava veida fenomens.

Izdota: 1997. gadā
Komentēt

12. Fjodors Dostojevskis - Noziegums un sods

Fjodors Dostojevskis - Noziegums un sods
Lai arī Dostojevskim ir ne viens vien plaši atzīts darbs, šī grāmata izpelnījusies īpašu atzinību. Novele pēta indivīda prātu, izaicinot nozieguma un soda likumus, kamēr tie iespaido galveno varoni un cilvēkus viņam apkārt. 

Izdota: 1866. gadā

Komentēt

13. Ptolemajs - Ģeogrāfija

Ptolemajs - Ģeogrāfija
Ptolemajs rakstīja par pasauli un veidoja kartes pēc zināšanām, kādas viņam bija 2. gadsimtā. Viņa kartes un metodes tika izmantotas vēl vairakus gadu simtus vēlāk. Arī šodien radītās kartes šo to aizņēmušās no 2. gadsimta zināšanu apkopojuma.

Izdota: 2. gadsimtā
Komentēt

14. Īzaks Ņūtons - Matemātikas principi

Īzaks Ņūtons - Matemātikas principi
Šis darbs uzskatāms par vienu no svarīgākajiem fizikas un matemātikas jomā. Publicēta zinātniskās revolūcijas laikā, tā apkopoja svarīgus atklājumus un metodes to pierādījumiem, kas uzskatāmas par pamatu lielai daļāi modernās fizikas un matemātikas. 

Izdota: 1687. gadā

Komentēt

15. Činua Ačebe - Lietas sabrūk

Činua Ačebe - Lietas sabrūk
Grāmata stāsta par laiku, kad Āfrikai bija jāsastopas ar Eiropu, tai nodibinot kolonijas. Stāsts par pakļaušanos un pretošanos, par tradīcijām un to zaudēšanu.

Izdota: 1958. gadā
Komentēt

Vērts izlasīt
Komentāri