100 sinonīmi vārdam PIEDZĒRIES latviešu valodā

13 komentāri

Jo ir piektdiena! Bet ne tikai tāpēc.

1. Lupatās.

2. Žvingulī.

3. Ķitē.

4. Ķitelī.

5. Tuņķī.

6. Pietaisījis ķiveri.

7. Vīra dūšā.

8. Nesams.

9. Kunga prātā.

10. Komā.

11. Lopā.

12. Teftelī.

13. Tuncī.

14. Ķirsī.

15. Gatavs.

16. Greizs.

17. Beigts.

18. Pūpolā.

19. Ķēmā.

20. Vombatā.

21. Staltajā.

22. Piesvempies.

23. Sasarcis.

24. Sapucējies.

25. Piemāvies.

26. Pielilājies.

27. Pieļāļājies.

28. Hlamā.

29. Rupucī.

30. Pāķī.

31. Vafelē.

32. Piešmilcies.

33. Piesmēlies.

34. Padzēries.

35. Sasmaržojies.

36. Šmicē.

37. Cūkā.

38. Kundziņā.

39. Dieviņā.

40. Pilnīgā taurenī.

41. Flaķī.

42. Fūgā.

43. Piesukājies.

44. Ručkā.

45. Štīmē.

46. Parāvis bālo.

47. Erebuš.

48. Autā.

49. Nost.

50. Izbeidzies.

51. Miris.

52. Piesvempies.

53. Saslimis.

54. Pīlādzī.

55. Pieļurbājies.

56. Sapriecājies.

57. Pilnīgā komatiņā.

58. Sameties uz ceriem.

59. Grāvī.

60. Neķer laukumu.

61. Saguris.

62. Sasmecerējies.

63. Uzpildījies.

64. Follā.

65. Murmurā.

66. Štoberī.

67. Sasējies.

68. Pielicies.

69. Pielicis mūli.

70. Aizlējis muti.

71. Pakritis.

72. Desā.

73. Kosmosā.

74. Tvanā.

75. Galīgā ūpī.

76. Pāķī.

77. Pielicis ribas.

78. Burās.

79. Līks.

80. Sažūrējies.

81. Piezīdies.

82. Sastrēbies.

83. Aprijies.

84. Teķī.

85. Tepiķī.

86. Knaģī.

87. Mēslā.

88. Zvērā.

89. Kramā.

90. Mīksts.

91. Metams.

92. Sazemējies.

93. Piezemējies.

94. Saplīsis.

95. Ragi dūņās.

96. Klinķī.

97. Sutā.

98. Ķīselī.

99. Krānā.

100. Jebkurš vārds latviešu valodā lokatīvā.

 

Raksti savas versijas komentārā!

 


Vērts izlasīt
Komentāri