10 populāru latviešu šūpuļdziesmu vārdi

5 komentāri

No šīm var izveidot vakara repertuāru savai ģimenei.

1. Aijā žūžū lāča bērni

Aijā žūžū lāča bērni

Aijā žūžū lāča bērni, aijā žūūžū
Pekainam'i kājiņām'i, žū žū žū (2x)
Tēvs aizgāja medu vākt'i, aijā žūūžū
Māte ogas palasīt'i, žū žū žū (2x)
Tēvs parnesa medus podu, aijā žūūžū
Māte ogu vācelīti, žū žū žū (2x)
Tas mazam'i bērniņām'i aijā žūūžū
Par mierīgu gulēšanu, žū žū žū (2x)
2 komentāri

2. Aijā, Ancīt, aijā

Aijā, Ancīt, aijā

Aijā, Ancīt, aijā

Saldā miedziņā,
Māmiņ tevi šūpos
Vieglām rociņām.

Augs trejādas avis
Manam Ancīšam
Strup un garastītes
Sprogainītes ar.

Trejiem zirgiem brauca
Tavās krustabās.
Dievs, dod Ancīšami
Sešiem zirgiem braukt.


2 komentāri

3. Miedziņš nāk

Mūzikas autors: Imants Kalniņš
Vārdu autors: Rūdolfs Blaumanis

Miedziņš sēdi, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā,
Aijā, aijā, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā.

Plūc puķīti, nāc, miedziņi,
Pie bērniņa istabā.
Aijā, aijā, nāc, miedziņi,
Pie bērniņa istabā.

Liec puķīti viegli, viegli
Mana bērna pagalvī.
Aijā, āijā, viegli, viegli
Mana bērna pagalvī.

Zu-zu-zu-zum! skan puķīte,
Nes bērniņu eņģelīts,
Aijā, aijā, skan puķīte,
Nes bērniņu eņģelīts.

Pār ezeru, pār upīti,
Pār zaļoi ataudziņ.
Aijā, aijā, pār upīti,
Pār zaļoi ataudziņ.

Aiznes manu mazu bērnu
Pie dieviņa zvaigznītēm.
Aijā, aijā, mazu bērnu
Pie dieviņa zvaigznītēm.
1 komentārs

4. Princesīte un trubadūrs

Princesīte un trubadūrs
Mūzikas autors: Imants Kalniņš
Vārdu autors: M.Līcīte

Taurenīši dejā viegli, viegli slīd,
Vai ar mani nāksi dejot, princesīt?
Taurenīši sen jau saldi, saldi dus,
Nedzird mūziku un apkārt ļoti kluss.
Tad lai paliek deja, mīļā princesīt.
Tikai teic, ka projām neaiziesi rīt.
Ja tu vedīsi, kur naktsvijoles zied,
Tad man negribēsies vienai projām iet.
Ja tu atļausi man basām kājām skriet,
Ja ar mani klausīsies kā lakstīgalas dzied,
Tad man negribēsies vienai projām iet,
Tad man negribēsies vienai projām iet.
Vedīšu es tevi tur, kur naktsvijoles zied.
Un tu drīkstēsi tur basām kājām skriet.
Un tu varēsi tur mīkstā sūnā krīst
Un pa sidrabainu avotu tu iesi drīz.
Vedīšu es tevi tur, kur naktsvijoles zied,
Un tev negribēsies vienai projām iet...


Komentēt

5. Sēd uz sliekšņa pasaciņa

Mūzikas autors: Zigmars Liepiņš
Vārdu autors: Aspazija

Mazā sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Ātri, ātri steidzas viņa,
Rokā zelta pātadziņa.
Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas
Līdzko jaunie sapņi beidzas,
Viņai projām jāaizsteidzas.
Ilgi, šķiet man, projām biju;
Nu es atkal ieraudzīju:
Mazā sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;
Pavadā kā pērles sienas
Senās mīļās bērnu dienas.
Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas.


Komentēt

6. Uz meža taciņām

Uz meža taciņām
Mūzikas autors: Imants Kalniņš
Vārdu autors: Viks

Uz meža taciņām, zem egļu jaciņām mirdz sapnītis.
Mirdz sapnītis, mirdz sapnītis 
Mirdz 
meža zemenītes saldais sapnītis
Uz meža taciņām, zem egļu jaciņām. 

Nāc, puisēn, līdzi man,
Nāc, puisēn, līdzi man,
Es zinu gan, es zinu gan,
Es zinu, kas zem eglītēm tik gaiši skan.

Nāc, puisēn, līdzi man,
Nāc, puisēn, līdzi man,
Tā - zemenītes sirds,
Tā - zemenītes sirds, tā - meža zemenītes brīnumsaldā sirds. 

Nāc, puisēn, līdzi man,
Nāc, puisēn, līdzi man,
Mums sapnīts jāatrod, mums sapnīts jāatrod.
Vislabākais, vissaldākais, vissaldākais, visskaistākais. 

Nāc, puisēn, līdzi man!
Nāc, puisēn, līdzi man!


Komentēt

7. Velc pelīte saldu miegu

Velc pelīte saldu miegu

Velc pelīte saldu miegu
Mazajami bērniņam!
Sanesusi saldu miegu,
Guli pati pagalvī!

Pele brauca, rati čīksta -
Miegu veda vezumā.
Šim saujiņa, tam saujiņa,
Mazam visu vezumiņu.

VAI

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajami bērniņam,
Caur rijiņu, caur klētiņu,
Caur lodziņa šķirbiņām.

Klusītēmi, lēnītēmi,
Lai kaķītis nesadzird,
Kad kaķītis sadzirdēsi,
Novilks tavu kažociņ'.

Savilkusi saldu miegu,
Liec šūpuļa pagalvī,
Ielien pati aliņai,
Lai kaķītis nedabuj'.

Otrais variants

Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajami runcītim,
Savilkusi, sanesusi,
Guli pati pagalvī.
Kad runcītis pamodīsies,
Gardi, gardi laizīsies.
Ej, pelīte, paklausiesi,
Sauc runcīti azaidā.
Briku braku noganīšu,
Ko ēdīsim aizdarā.
Komentēt

8. Zaķīšu pirtiņa

Mūzikas autors: Imants Kalniņš
Vārdu autors: Vilis Plūdonis
IzpildītajsMenuets

Garausīts zaķīts pa pakrēslu

Kurina pļaviņā pirtiņu.

Mēnestiņš, čigāniņš, caur eglēm
Sāk vērties,
Zaķīšu māte savus bērnus
Ved pērties.
Pičiņu, pačiņu- austiņām:
Modriņi, modriņi sadzirdēt tām!
Pičiņu, pačiņu- actiņām:
Tāliņi, tāliņi saredzēt tām!
Pičiņu, pačiņu- kājiņām:
Vieglini, vieglini patecēt tām!...
Strupausīts sunīts pa pakrēslu
Savā nodabā
Skraida gar pļaviņu.
Kas gan tur miglā kūņājas, kust?
To vajag zināt! To vajag just!

Nu, bērniņi, joziet, ko katrs māk,
Lai negantnieks jūs nepanāk!
Vau vau! Vau vau!
Cibric! Cibric!
Vau vau!
Cibric!
Vau vau!
Cibric!
Spudūc!

Neraudi, bērniņ mans, palieci kluss,
Aiztaisi gurdenos lodziņus!
Balts mākonīts atlīgos miedziņu,
Kā lēni krītošu sniedziņu,
Viegli vieglītiņām,
Klusi klusītiņām,
Klās’ pār tev’ autu zibošām
Dzītiņām...
Dusi nu, bērniņ, līdz rītiņam...


Komentēt

9. Circenīša Ziemassvētki

Circenīša Ziemassvētki
Mūzikas autors: Raimonds Pauls
Vārdu autors: Aspazija

Dzied circenītis aizkrāsnē,
Nāc puisīt mātei azotē;

Ak, neprasi, nav maizītes,
Skat, skat, kur laukā zvaigznītes!

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,
Mums, lūk, tur logā mēnestiņš,

Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,
Tik spoži citiem nespīd viņš.

Beidz raudāt, dēliņ, rimsti nu,
Es tad ko jauku stāstīšu:

Mes runci ratos iejūgsim,
Uz mēnestiņu nobrauksim.

Tur būs tev spožas spēlītes,
Būs runcim zelta pelītes.

Tev iedos sidrab plintīti,
Un vēl ar zelta gailīti.

Pie sāniem būs tev zobentiņš,
Un rokā sarkans karodziņš.

Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,
Kā circenītis aizkrāsnē.Komentēt

10. Klusi, čukstus

Izpildītajs: Mārtiņš Dambis, Alise Joste

Guli, guli, visapkārt ir kluss,
Kāds ir pārklājis debesīm zvaigžņu segu.
Klusi, čukstus, vēlēsim viņam labunakti.
Guli, guli, mēnestiņš tev smaida,
Un uz mākoņa maliņas sēž un gaida.
Klusi, čukstus, vēlēsim viņam labunakti.
Guli, guli, lācītis arī gaida,
Tevi pavadīs ceļā uz sapņu zemi.
Klusi, čukstus, vēlēsim viņam labunakti.
Labunakti 4x
Guli, guli, būšu tepat blakus,
Tevi sargāšu, mīļošu, dziesmiņu dziedāšu.
Mazais, guli, actiņas aizver, labunakti.
Labunakti 4x
Komentēt

Vērts izlasīt
Komentāri