TESTS: Cik labi tu pārzini latviešu valodas gramatiku?

97 komentāri

Pārbaudi savas zināšanas!

1  

1. Dzelzsceļš
2. Dzelzceļš
3. Dzelzsceļšs
4. Dzelzceļšs
1. Dzelzsceļš
2. Dzelzceļš
3. Dzelzsceļšs
4. Dzelzceļšs

2  

1. Man nav naudas.
2. Man nav nauda.
1. Man nav naudas.
2. Man nav nauda.

3  

1.
2.
1.
2.

4  

1. Dēļ sliktiem laikapstākļiem
2. Sliktu laikapstākļu dēļ
1. Dēļ sliktiem laikapstākļiem
2. Sliktu laikapstākļu dēļ

5  

1. Žirafu māja
2. Žirafju māja
1. Žirafu māja
2. Žirafju māja

6  

1. Abonaments
2. Abonements
1. Abonaments
2. Abonements

7  

1. Pasūtīt laikrakstu
2. Pasūtināt laikrakstu
3. Abonēt laikrakstu
4. Visi
1. Pasūtīt laikrakstu
2. Pasūtināt laikrakstu
3. Abonēt laikrakstu
4. Visi

8  

1. Balzams
2. Balzāms
1. Balzams
2. Balzāms

9  

1. Arlabunakti
2. Ar labu nakti
3. Ar labunakti
4. Visi iepriekšminētie
1. Arlabunakti
2. Ar labu nakti
3. Ar labunakti
4. Visi iepriekšminētie

10  

1. Vecāki adaptēja mazu puisēnu.
2. Vecāki adoptēja mazu puisēnu.
1. Vecāki adaptēja mazu puisēnu.
2. Vecāki adoptēja mazu puisēnu.

11  

1. Kaut kas
2. Kautkas
3. Kaukas
4. Kaut kass
1. Kaut kas
2. Kautkas
3. Kaukas
4. Kaut kass

12  

1. Želantīns
2. Želatīns
3. Želejtīns
4. Želeitīns
1. Želantīns
2. Želatīns
3. Želejtīns
4. Želeitīns

13  

1. Trenniņš
2. Treniņš
1. Trenniņš
2. Treniņš

14  

1. Ananāss
2. Ananass
3. Ananās
4. Anannass
1. Ananāss
2. Ananass
3. Ananās
4. Anannass

15  

1.
2.
1.
2.

16  

1. Tūlīt
2. Tulīt
3. Tulit
4. Tūlit
1. Tūlīt
2. Tulīt
3. Tulit
4. Tūlit

17  

1. Patreiz
2. Pašreiz
3. Patereiz
4. Pāšreiz
1. Patreiz
2. Pašreiz
3. Patereiz
4. Pāšreiz

18  

1. Tūkstotis
2. Tūkstoš
3. Tūkstots
4. Visi pareizi
1. Tūkstotis
2. Tūkstoš
3. Tūkstots
4. Visi pareizi

19  

1. Licence
2. Licenze
1. Licence
2. Licenze

20  

1. Skenē
2. Skanē
3. Skānē
4. Skēnē
1. Skenē
2. Skanē
3. Skānē
4. Skēnē

21  

1.
2.
1.
2.

22  

1. Aizkars
2. Aizskars
3. Aiskars
4. Aizkārs
1. Aizkars
2. Aizskars
3. Aiskars
4. Aizkārs

23  

1. Alkahols
2. Alkohols
3. Alhohols
4. Alhokols
1. Alkahols
2. Alkohols
3. Alhohols
4. Alhokols

24  

1. Dermatīns
2. Dermantīns
1. Dermatīns
2. Dermantīns

25  

1. Zin
2. Zina
1. Zin
2. Zina

Tu vēl neesi atbildējis uz visiem jautājumiem. Neatbildētie jautājumi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi Jānis Endzelīns! Latviešu valoda tev tīra kā avota ūdentiņš. Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi filoloģijas profesors! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi latviešu valodas skolotāja! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi teicamnieks! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi normāls latvietis! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu esi vidējais latvietis! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Apsveicam! Tu knapi pabeidzi skolu! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Cerams, ka tu vismaz labi izskaties. Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu esi nesekmīgs. Tev jāpaliek pēc stundām! Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu mūs nes cauri! Nevar būt, ka tiešām tik slikti zini latviešu valodu. Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total}.

Es atbildēju pareizi uz %{correct} no %{total}. Kā veiksies tev?

Mēģināt vēlreiz

Vērts izlasīt
Komentāri