TESTS: Vai māki pareizi lietot ģenitīvu? Pārbaudi!

2 komentāri

Ģenitīvs latviešu valodā mēdz būt viltīgs. Pārbaudi, vai pieproti tā lietojumu, izpildot testu.

Ja latviešu valodas stundās biji teicamnieks un mācēji pareizi locīt visu deklināciju vārdus, pārbaudi, vai tavas zināšanas par ģenitīvu nav aizmirsušās, izpildot testu.

Tests tapis sadarbībā ar Valsts valodas centru.

1  

1. Taisnība
2. Taisnības
1. Taisnība
2. Taisnības

2  

1. Naudas
2. Naudu
1. Naudas
2. Naudu

3  

1. Akmeņa
2. Akmens
1. Akmeņa
2. Akmens

4  

1. Skapja
2. Skapa
1. Skapja
2. Skapa

5  

1. Baļļu sistēmā
2. Ballu sistēmā
1. Baļļu sistēmā
2. Ballu sistēmā

6  

1. Raiva
2. Raivja
1. Raiva
2. Raivja

7  

1. Jēgas
2. Jēga
1. Jēgas
2. Jēga

8  

1. Bērnu
2. Bērni
1. Bērnu
2. Bērni

9  

1. Lapas
2. Lapu
1. Lapas
2. Lapu

10  

1. Divu zeķu pāru
2. Divu zeķu pāri
3. Divi zeķu pāri
4. Divi zeķes pāri
1. Divu zeķu pāru
2. Divu zeķu pāri
3. Divi zeķu pāri
4. Divi zeķes pāri

11  

1. Rūpju
2. Rūpes
1. Rūpju
2. Rūpes

12  

1. Zivs
2. Zivju
3. Abi varianti ir pareizi
1. Zivs
2. Zivju
3. Abi varianti ir pareizi

13  

1. Seši paraksti
2. Sešu parakstu
1. Seši paraksti
2. Sešu parakstu

14  

1. Tūkstots
2. Tūkstoša
1. Tūkstots
2. Tūkstoša

Tu vēl neesi atbildējis uz visiem jautājumiem. Neatbildētie jautājumi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Tavs rezultāts: Tu atbildēji pareizi uz %{correct} no %{total} jautājumiem

Mēģināt vēlreiz

Vērts izlasīt
Komentāri