10 Žorža Siksnas dziesmas, ar kurām mēs esam uzauguši. Dziedātājam 60!

2 komentāri

Atgādina laikus, kad, pieplakuši pie radioaparātiem, tvērām Raimonda Paula melodijas.


Komentāri