Profesors Danilāns atspēko mītus par kafijas dzeršanu. Jāieklausās!

5 komentāri

Pieredzējušais profesors stāsta gan par kafijas labājām, gan sliktajām īpašībām.


Vērts izlasīt
Komentāri