Mācītājs Burke-Burkevics iedziedājis Tranzīta "Es nevaru būt balts"

1 komentārs

Vecais, labais gabals pilnīgi jaunās skaņās.


Komentāri